STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI DE BOLI CRONICE SIRET

Sectia medicina interna 40 paturi din care:
- Compartiment cronici 20 paturi
- Compartiment ingrijiri paleative 16 paturi
- Compartiment pediatrie 12 paturi
- Compartiment rec.medicina fizica si balneologie 14 paturi
- Camera de garda

Total 82 paturi
Însotitori 5 paturi
Spitalizare de zi 6 paturi

• Farmacie
• Laborator analize medicale
• Laborator radiologie si imagistica medicala
• Birou evaluarte si statistica medicala
• Cabinet diabet zaharat , nutritie si boli metabolice

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatile:
• medicina interna;
• recuperare , medicina fizica si balneologie;
• pediatrie;
• obstetrica-ginecologie;
• laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament);
• Aparat functional
*Laboratoarele deservesc atât paturile cât si ambulatoriul integrat.

Organizarea si functionarea Spitalului de boli cronice Siret.

Spitalul de boli cronice Siret este o unitate sanitara cu paturi,de utilitate publica cu personalitate juridica, proprietate publica care asigura servicii medicale.
Spitalul de boli cronice Siret are o camera de primire urgente, unde populatia are asigurata asistenta de urgenta.
Spitalul de boli cronice Siret asigura asistenta medicala atât pentru populatia orasului cât si pentru comunele arondate: Balcauti, Calafindesti, Gramesti, Musenita, Zamostea.
De asemenea interventiile medicale urgente din comuna Mihaileni se adreseaza tot Spitalului de boli cronice Siret, desi apartine de judetul Botosani, întrucât se afla la doar 8 km de Siret.

Resursele umane.

Forta de munca de la nivelul Spitalului de boli cronice Siret este asigurata de un numar de 104 de salariati, marea majoritate a acestora fiind tineri. Forta de munca de la nivelul spitalului este calificata si instruita.

Serviciile medicale sunt asigurate de urmatoarele categorii de personal:
• 11 medici;
• 41 cadre medii sanitare;
• 27 infirmiere si îngrijitori curatenie;
• 2 alt personal sanitar;
• 2 angajati la statistica si registratura medicala.
• 10 TESA;
• 2 paznici;
• 9 muncitori;